Videonadzor

... z vami že 20 let
Videonadzor

NAMEN
Družba Kopur, d.o.o. izvaja na prostoru varovanega območja videonadzor z namenom zagotavljanja zaščite premoženja in ljudi.
PURPOSE
The Kopur, d.o.o. company carries out video surveillance in the protected area of the company premises in order to ensure adequate protection of property and people.  
UPRAVLJALEC
Upravljalec videonadzora je družba Kopur, d.o.o., s sedežem na naslovu Pameče 150A, Slovenj Gradec, Davčna številka: 93287712.
DATA CONTROLLER
The video surveillance data controller is company Kopur, d.o.o., with its registered office at Pameče 150A, Slovenj Gradec, Tax number: 93287712.
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije glede izvajanja videonadzora in uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov lahko pridobite preko klica na telefonsko številko 041 746 714 ali preko elektronske pošte na info@kopur.si.
ADDITIONAL INFORMATION
Additional information regarding the implementation of video surveillance and the exercise of individuals' rights in the field of personal data protection can be obtained by calling the +386 (0)41 746 714 phone number or by sending an e-mail to info@kopur.si.
POSEBNI VPLIVI OBDELAVE
Videonadzorni sistem je namenjen izvajanju nadzora, kjer je bilo prepoznano povečano tveganje za zagotavljanje varovanja premoženja in varnosti posameznikov. Zaradi izvajanja videonadzora posamezniki ne čutijo posebnih vplivov – analiza posnetkov se izvaja zgolj ob varnostnem incidentu, izvoz pa le na podlagi uradne zahteve.
SPECIAL EFFECTS OF PROCESSING
The video surveillance system is intended to carry out surveillance where an increased risk to ensuring the protection of property and the safety of individuals has been identified. Due to video surveillance, individuals do not feel any special impacts – the analysis of recordings is carried out only in the event of a security incident, and the export is carried out only on the basis of an official request.
NEOBIČAJNE NADALJNJE OBDELAVE
Videonadzor se uporablja za spremljanje slike, izvajanje snemanja ter izvažanja videoposnetkov. Osebe, ki imajo odobrene dostope do videonadzornega sistema, imajo dostop odobren na podlagi odobritve izvedene s strani direktorice družbe. Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov, kot so prenosi subjektom v tretje države ali spremljanje dogajanja v živo s strani tretjih oseb, se ne izvajajo. Na podlagi prepoznanega incidenta s strani osebe, ki spremlja nadzor, se lahko izvede varnostna intervencija.
ADDITIONAL NON-STANDARD DATA PROCESSING
Video surveillance is used to monitor the perimeter (live picture), perform recording and export videos. Persons granted access to the video-surveillance system shall have access granted on the basis of an approval granted by the director of the company. Additional non-standard data processing, such as broadcasts to entities to third countries or monitoring of live events by third parties, is not carried out. Based on the identified incident by the person monitoring the control, a security intervention can be carried out.
MOŽNOST ZVOČNE INTERVENCIJE
Videonadzorni sistem družbe tehnično ne omogoča in ne izvaja zvočne intervencije. Videonadzorni posnetki so shranjeni v videonadzornem sistemu za obdobje do enega leta. Vse spremembe na videonadzorem sistemu se evidentira, zapise pa shrani.
POSSIBILITY OF SOUND INTERVENTION
The company's video surveillance system does not technically enable or perform sound intervention. Video surveillance recordings are stored in the video surveillance system for up to one year. All changes to the video surveillance system are recorded and records saved.

connecting green

Okoljsko odgovorni - podjetniško uspešni!

Zadnje novice

Nova direktorica

Nova direktorica

Mesto direktorja družbe KOPUR d.o.o. je s 1.1.2024 prevzela ga. Tatjana Ivanovič. Dosedanji direktor g. Dušan Goršek se je upokojil.

Preberi več
Novoletno voščilo 2024

Novoletno voščilo 2024

Vsem našim poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za sodelovanje v letu 2023. Z zaupanjem zremo v naslednje leto, saj so z vami naši poslovni izzivi lažji.
Srečno in uspešno 2024!

Preberi več
Naloži zemljevid