Novice

... z vami že 20 let
Novice

Novice

Sofinanciranje MFE KOPUR

  • 20 november 2023
Sofinanciranje MFE KOPUR
Naziv operacije: MFE KOPUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Upravičenec: KOPUR d.o.o., Pameče 150A, 2380 Slovenj Gradec

Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije: Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0, 52275.

Glavna cilja operacije:
- povečati delež uporabe obnovljivih virov energije in
- zmanjšati emisije CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi: www.eu-skladi.si

Prednostna naložba: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Oznaka: JR SE OVE 2021

Dokumenti za prenos

 

connecting green

Okoljsko odgovorni - podjetniško uspešni!

Zadnje novice

Nova direktorica

Nova direktorica

Mesto direktorja družbe KOPUR d.o.o. je s 1.1.2024 prevzela ga. Tatjana Ivanovič. Dosedanji direktor g. Dušan Goršek se je upokojil.

Preberi več
Novoletno voščilo 2024

Novoletno voščilo 2024

Vsem našim poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za sodelovanje v letu 2023. Z zaupanjem zremo v naslednje leto, saj so z vami naši poslovni izzivi lažji.
Srečno in uspešno 2024!

Preberi več

Kontaktirajte nas

Strinjam se s pogoji izjave o varovanju podaktov
Naloži zemljevid