Uspešno na javnem razpisu

... z vami že 20 let

Uspešne prijave na javne razpise:

Uspešno na javnem razpisu

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO:


Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO (kratica javnega razpisa: BIZI NOO)« s projektom:
»Nakup tehnološke opreme za izdelavo izdelkov iz odpadnega materiala PES« v obdobju od 19.6.2023 do 18.10.2024.

Projekt obravnava investicijo v napredno tehnološko opremo za povečanje učinkovitosti proizvodnje. Podjetje Kopur d.o.o. bo investiralo v robotsko celico za termoformiranje, napredni sistem za krmiljenje in regulacijo doziranja pare, sistem za rekuperacijo pare ter električni štirikolesni viličar. Nova investicija podjetja Kopur d.o.o. predstavlja pomemben korak zelenemu prehodu njihove proizvodnje, s katero bodo dosegli večjo energetsko in snovno učinkovitost. Z uvedbo nove tehnološke opreme bo podjetje zmanjšalo svojo porabo energije in materiala, s čimer bo pomembno prispevalo k zniževanju emisij CO2.

Glavni cilj investicije je prehod iz ročnega termoformiranja na robotizacijo, kar bo omogočilo visoko stopnjo avtomatizacije in natančnosti ter manjšo potrebo po surovinah in nižje napake pri proizvodnji. S tem se bo izboljšala kakovost končnih izdelkov, zmanjšala poraba materialov in zmanjšal izmet. Drugi del investicije je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti porabe vode v procesu predelave odpada. To vključuje investicijo v sistem za rekuperacijo pare, ki bo omogočil ponovno uporabo pare, ki bi se sicer sprostila v ozračje. Poleg tega bo podjetje vložilo v napredni sistem za krmiljenje in regulacijo doziranja pare, ki bo omogočil boljši nadzor nad proizvodnjo in uporabo pare, kar bo prav tako prispevalo k večji učinkovitosti porabe vode.

Projekt bo sofinanciran v višini 142.904,00 EUR iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje - Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.
Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.

Povezava na portal: evropskasredstva.si.

MFE KOPUR

Namen operacije:
Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0, 52275.

Glavni cilji operacije:
- povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
- zmanjšati emisije CO2.

Upravičenec:
KOPUR d.o.o., Pameče 150A, 2380 Slovenj Gradec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Posredniško telo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Povezava na spletno stran EU skladi: www.eu-skladi.si

OP EKP; Prednostna naložba: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov
Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
Oznaka: JR SE OVE 2021

Digitalna transformacija podjetja KOPUR d.o.o.

Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-ReactEU) s projektom: Digitalna transformacija podjetja Kopur d.o.o. Namen projekta je spodbuditi rast in razvoj podjetja ter odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja. Projekt bo podjetju omogočil prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji projekta so:

  • izvedba digitalne transformacije v podjetju, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju na področju digitalizacije,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Skupna vrednost projekta znaša 237.470,00 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 237.470,00 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 100.000,00 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 137.740,00 EUR.

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj."

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

3D akustična polnila iz odpadnih surovin

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022; s projektom: 3D akustična polnila iz odpadnih surovin.

Namen investicije je proizvodnja novega izdelka, ki je produkt lastnega razvoja. Podjetje bo investiralo v tehnološko linijo za proizvodnjo 3D akustičnih polnil. Podjetje je razvilo lasten proizvod iz odpadnih surovin, ki so bile včasih odpeljane na odpad ali sežig, zdaj bodo služile kot nov material. Gre za nov proizvod, za katerega je podjetje prijavilo 3 patente.

Cilji: Investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje, tehnološko razvojne programe in spodbujanje razvoja podjetništva. To dokazujemo z novimi 9 zaposlitvami v podjetju ter finančnimi izkazi investicije iz katerih je razvidna dodana vrednost na zaposlenega, rast prihodkov, dobička, produktivnosti ter varovanje okolja.

Skupna vrednost projekta znaša 1.104.210,63 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 905.090,68 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 316.781,74 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 787.428,89 EUR. Zaključek investicije je predviden v letu 2022.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

connecting green

Okoljsko odgovorni - podjetniško uspešni!

Zadnje novice

Uspešen zaključek izobraževanja

Uspešen zaključek izobraževanja

Naša sodelavca sta uspešno zaključila izobraževanje "Vodja vitkih projektov izboljšav", ki je potekalo na SIQ od 5. marca do 11. junija 2024. Sodelavcema iskreno čestitamo!

Preberi več
Nova direktorica

Nova direktorica

Mesto direktorja družbe KOPUR d.o.o. je s 1.1.2024 prevzela ga. Tatjana Ivanovič. Dosedanji direktor g. Dušan Goršek se je upokojil.

Preberi več

Kontaktirajte nas

Strinjam se s pogoji izjave o varovanju podaktov
Naloži zemljevid